RekrutteringFrivillig.no er en nettside som gir organisasjoner mulighet til å legge ut en annonse der de ønsker flere frivillige til å være med å gjøre innsats. Innbyggere som ønsker å bli frivillige kan gå inn og søke etter aktuelle aktiviteter i sitt nærområde hvor de kan bidra. 
Organisasjoner i Norge rekrutterer stort sett igjennom vennskap og kjennskap. Konsekvensen av dette er at mange ønsker å bidra som frivillige, men blir ikke spurt og vet ikke hvor de kan henvende seg. Det å være frivillig er et gode i seg selv. Mange oppgir at de ønsker å være frivillige fordi det føles godt å gjøre noe for andre, fordi man får mange nye bekjentskaper og fordi man får erfaring som også kan være nyttige på andre områder i livet (ref. frivillig.no). Med alle de positive ringvirkningene det gir ved å være frivillig er det viktig at flere skal få muligheten å bidra med sine styrker til samfunnet vårt. For innvandrere/tilflyttere er det enda viktigere å være med for å få nettverk og tilhørighet i samfunnet. 
I Karmøy er det allerede noen organisasjoner som har registrert seg og lagt ut annonser men her er det et potensiale som foreningene i kommunen har ikke utnyttet fult og helt. 
 
Er din forening på leit etter flere frivillige hender? Registrer dere og gi enda flere mulighet til å bli med på ditt lag. 
 
Frivillig.no er en nasjonal satsning for å legge til rette for at flere kan bli frivillige. Her kan dere se statistikk og finne mer informasjon om frivillig.no.