TilskuddsportalenI tillegg til kommunale tilskuddsordninger (se lenk: https://www.karmoy.kommune.no/...) har kommunen et abonnement hos www.tilskuddsportalen.no for lag og organisasjoner i kommunen. Der kan organisasjoner få oversikt over tilskuddsordninger i landet, hvor de kan søke økonomisk støtte for å gjennomføre prosjektene de brenner for.  
For å kunne logge seg inn må en registrere seg og organisasjonen, en har tilknytning til, for å få passord. Hvis organisasjonen har organisasjonsnummer og er registrert i Karmøy kommune er dette enkelt men kan ta noen arbeidsdager hvis organisasjonen ikke er registrert i Frivillighetsregisteret.  
Lenk til Tilskuddsportalen for organisasjoner i Karmøy: http://tilskuddsportalen.no/#/...  
  
Tips til søk i Tilskuddsportalen  
Det er to måter en kan finne frem innen Tilskuddsportalen.     
1. Bruk kalenderen som viser hvilke frister er i nærmeste fremtid slik dere kan søke basert på tilskuddsordningenes søknadsfrister. På denne måten kan dere, ved regelmessig bruk, fange opp tilskudds muligheter før søknadsfristen går ut. 


2. Bruke søkefelt som baserer seg på innholdet i retningslinjene til de forskjellige tilskuddsordningene. Det kan være lurt å sette inn flere søkerord i søkefeltet, for eksempel når en skal søke støtte til friluftsaktivitet for ungdom kan en skrive: ungdom*, friluft*, natur*, *aktiv*, fjell*… 
Forklaring på bruk av tegn: Komma “,” imellom ordene betyr at beskrivelsen av tilskuddsordningen kan inneholde et eller flere av følgende ord.   Stjerne “*” betyr at ordene kan ha hvilken som helst ending/begynnelse så lenge de inneholder også det som er skrevet.  
  
Tips til utforming av søknad  
En kan ta noen grep for å øke muligheten for at søknaden blir innvilget.
1. Les nøye igjennom retningslinjene til tilskuddsordningen. 
Ofte kan en vri aktiviteten, som er tenkt gjennomført, til å passe godt inn i retningslinjene. Av og til betyr det at en må ta inn en ekstra faktor, tiltak eller målgruppe for å være tilskudds berettig. Utform søknadene basert på retningslinjene og sett fokus på det som er viktig for tilskudds giver.   
2. Ta kontakt med tilskudds eier hvis en er usikker.  
 Det er ofte mye enklere å ta kontakt for å oppklare usikkerheter vedrørende søknader en å bare prøve seg. Av og til trenger det bare en liten vri for å få innvilget tilskudd. Å sette mer fokus på målet med aktiviteten, fremover en detaljert beskrivelse av selve aktiviteten kan være lurt når retningslinjene inneholder informasjon om målet med tilskuddsordningen.  
3. Prøv å skille din søknad ut fra resten.  
 Det er mange som søker om same pengene. Det kan være lurt å prøve å skille seg ut fra resten med å ta personlig kontakt, legge til bilder eller prøve på en fin måte å begrunne hvorfor nettopp ditt tiltak er viktigere enn alle andre søknadene de leser igjennom. Tilskuddsordninger som ikke har faste skjemaer som skal fylles ut gir en mulighet til å bruke bilder for å illustrere hva en prøver å oppnå. Husk personvern og få tillatelser for bruk av bildene fra rette personer.  

4. For hver innvilget søknad kan det være flere avviste søknader.  
 Det er sjelden en får alle søknader, en sender inn, innvilget. Det er derfor viktig å ha tålmodighet og ikke miste motet tross en søknad blir avvist av og til. Det betyr ikke at tiltaket ikke kan gjennomføres, midlene må bare komme fra et annet sted.  
Lykke til!