Hvem kan registrere sine aktiviteter

Frivillige organisasjoner og private foretak som arrangerer regelmessige aktiviteter rettet mot innbyggerne kan bruke nettsiden til profilering. 
Brukernavn og passord er sendt ut til alle frivillige organisasjoner i kommunen. 
Private som arrangerer aktiviteter må ta kontakt med frivillighetskoordinator via eie@karmoy.kommune.no for å få tilgang. 
Private arrangører vil kunne registrere aktiviteter til aktivitetssiden men blir ikke registrert på organisasjonssiden.