Kommunens ALLEMED tiltak

Aktiv samfunnsdeltakelse er viktig uavhengig alder. Karmøy kommune ønsker at alle barn skal kunne å ha innholdsrik fritid uavhengig av familiens økonomi. Det er derfor utviklet tre ordninger med målsetning om at alle skal kunne få kulturopplevelser og delta aktivt i frivillige organisasjoner. 
  
For å få støtte må forsørger ha lavere inntekt, etter skatt, enn følgende: 

Enslig forsørger med ett barn | kr 287 700
Enslig forsørger med to barn | kr 354 100
Enslig forsørger med tre barn | kr 420 500
Par med ett barn | kr 398 300
Par med to barn | kr 464 700
Par med tre barn | kr 531 100
Par med fire barn og over | kr 597 500

Viss det er noe du lurer på ta gjerne kontakt med kulturkonsulent Anine Kongshavn, oppvekst og kulturetaten på telefon 52 85 75 00. 
 
Aktivitetskortet
Kortet gir barn og unge fri adgang til kultur- og fritidsaktiviteter - gratis inngang til  
  • Karmøy kino
  • Tysvær kino
  • Offentlig bading i Karmøyhallen, i Vormedal svømmehall og i Tysværtunet badeanlegg
  • Nordvegen historiesenter og Vikingfestivalen på Avaldsnes 
  • Alle arrangement i regi av Karmøy kommune og i Tysværtunet kulturhus.
  
Kortet er personlig med navn, fødselsdato og bilde.
Søknad om å få kortet sendes til Karmøy kommune via elektronisk skjema. Følg linken for å komme til skjema:
Dekning av medlemskap i en frivillig organisasjon
Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke kommunen om dekning av medlemskapet i en frivillig organisasjon i kommunen.
En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. 
Hvordan søke
Søknad om dekning av medlemskap i frivillig organisasjon skal sendes til Karmøy kommune via elektronisk skjema. Følg linken for å komme til skjema:

Det er en max grense for utbetaling pr barn på kr 2 000 i året.
Friplasser i Kulturskolen
Kommune kan dekke egenandelen for undervisning ved Karmøy kulturskole. 
Ta kontakt med skolen på tel 52811600 og rektor Kirsten J. Steffensen.
Skriftlig søknad sendes til:
Karmøy kommune
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik