Veiledning for organisasjoner

Aktiv i Karmøy er opprettet for å gjøre det enkelt for innbyggere finne aktivitetstilbudene som finnes i kommunen, samt å gi frivillige organisasjoner og andre aktivitets tilbydere en god plattform til å gjøre seg synlig og profilere sine aktivitets tilbud.
  
Nettsiden er hovedsakelig todelt: 
Organisasjoner– her skal det ligge generell informasjon om frivillige organisasjoner i Karmøy kommune. Her skal Innbyggere enkelt se hvilke organisasjoner vi har i kommunen og hva de står for, samt at informasjon her blir brukt i forbindelse med kommunal støtte til frivillige organisasjoner.  
Aktiviteter - Dette er kjernen i hele nettstedet. Her profilerer organisasjonene hvilke aktivitetstilbud de har å tilby, med info om for eksempel treningstider, hvordan man kan delta, hvem man kan ta kontakt med osv. Det er denne oversikten man kommer først inn på å aktivikarmoy.no. 
 Dette er veiledning for organisasjoner til å administrere sin organisasjon og sine aktiviteter.  
  
Pålogging
  
For å logge på administrasjonspanel klikker du på «Logg inn», øverst til høyre på denne siden.
Da kommer du inn til påloggingsside hvor du skriver brukernavnet og passordet du har fått tilsendt på e-post. 

Hvis du har glemt passordet klikk på "Klikk her for å resette passordet ditt."
Hvis din organisasjon aldri har mottatt brukernavn og passord på e-post, ta kontakt med eie@karmoy.kommune.no 
  
Etter pålogging kommer du til administrasjons panel hvor du har 4 valg, som vist på bildet: 
 
  
Redigere organisasjonsinfo
  
Ved å trykke på «Organisasjon»i venstre menyen redigerer du info om din organisasjon. Fyll ut alle felt og skriv en god beskrivelse i beskrivelsesfeltet. Ikke glem å legge til organisasjonens logo (hvis din organisasjon ikke har logo, laster du opp et beskrivende bilde for organisasjonen). 
Når du er ferdig med redigeringen trykker du på blå boks med teksten «Oppdater» 
  
Aktiviteter
  
Du er nå klar for å legge til organisasjonens aktivitet(er). 
Organisasjonens aktiviteter er det organisasjonen driver med. Her tenker vi gjentakende ting og ikke enkelte arrangement (det blir lansert løsning for det senere). 
Noen har mange aktiviteter, for eksempel et fleridrettslag (fotball, håndball osv...), mens andre har kun én aktivitet. Vi ønsker at det kun opprettes én aktivitet for hver aktivitetstype dere har. For eksempel, Ikke opprett en aktivitet hvor hver aldersgruppe, lokasjon etc. Informer heller om oppdelingen i aktivitetens beskrivelses felt. 
  
Opprett ny aktivitet

Trykk på «Aktiviteter» i venstre menyen. Da kommer det en nedtrekksknapp hvor det står «Create new», klikk på den (se bilde).  
Nå kan du fylle ut all informasjon om aktiviteten. Feltene er ganske selvforklarende.  
 
 
Husk å fylle ut alle felt (hvor det er aktuelt) for å sikre at deres aktiviteter blir synlige for riktig målgruppe.
  
Feltbeskrivelse: 
 • Navn = Tittel på aktiviteten, kort og beskrivende. F.eks. «Volleyball» 
 • Beskrivelse = Skriv en god beskrivelse om aktiviteten og hvordan man kan delta. 
 • Tilrettelagt = Er aktiviteten tilrettelagt for folk med redusert funksjonsevne, velg fra nedtrekks meny 
 • Type aktivitet = velg fra nedtrekks meny, mulighet for flere valg på samme aktivitet, f.eks. kan en aktivitet være både friluftsliv og idrett 
 • Område = Område hvor aktiviteten foregår (ikke lokasjon av dem som er i målgruppen for aktiviteten). Flere valg mulig. 
 • Fra alder og Til alder = hvilken aldersgruppe er aktiviteten for 
 • Til dato = aktiviteten varer til denne datoen (fjernes automatisk fra visningssiden når datoen går ut 
 • Sted = Sted hvor aktiviteten foregår, f.eks. «Karmøyhallen» 
 • Kontakt = Hvordan og hvem kan kontaktes for mer info om denne aktiviteten 
 • Nettside = Hvis aktiviteten har egen nettside brukes denne, ellers kan organisasjonens nettside stå. 
 • Bilde = Legg til et beskrivende bilde for aktiviteten (link til Datatilsynets retningslinjer for deling av bilder på nett: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/bilder-pa-nett/). Dette bildet vil vise på aktivitetsoversikten så et fint bilde her kan gi flere klikk på aktiviteten.  Bilder i «landscape» foretrekkes og unngå bilder som er har mye mer høyde enn bredde, eller mye mer bredde enn høyde, som f.eks. panorama bilder eller lignende.  
 • Pris = Hvis aktiviteten er gratis (ingen form for påmeldingsgebyr eller kontingent skal «Gratis» feltet hukes av. Ellers skal «Pris» feltet brukes for å informere om kostnad.  
 
Viktig! Når du er ferdig å fylle ut, klikker du på Blå boks med teksten «Oprett». Da blir din aktivitet publisert på Aktiv i Karmøy! 
Aktiviteten vil vise både på aktivitetsoversikten på forsiden og også nederst på organisasjons siden deres. 
  
Du kan nå legge til flere aktiviteter med å gjenta samme prosess, eller gå på aktivikarmoy.no, se om det ser ut slik du ønsket. 
  
*Tips: Den aktiviteten som er sist opprettet eller redigert kommer øverst i aktivitetsoversikten. Du kan derfor «løfte opp» din aktivitet med å vedlikeholde den og redigere. 
   

Om det skulle være noen spørsmål er det bare å ta kontakt med eie@karmoy.kommune.no