Hvem kan registrere sine aktiviteter

  • Frivillige organisasjoner og private foretak som arrangerer regelmessige aktiviteter rettet mot innbyggerne kan bruke nettsiden til profilering.
  • Brukernavn og passord er sendt ut til alle frivillige organisasjoner i kommunen - men ta kontakt med frivillighetskoordinator på epost roto@karmoy.kommune.no om dette mangler.
  • Private som arrangerer aktiviteter må ta kontakt med frivillighetskoordinator på e-post roto@karmoy.kommune.no for å få tilgang.
  • Private arrangører vil kunne registrere aktiviteter til aktivitetssiden men blir ikke registrert på organisasjonssiden.