For organisasjoner

Aktiv i Karmøy skal bistå organisasjoner i å markedsføre sine aktiviteter til innbyggere basert på interesse, lokasjon og alder. På nettsiden kan det registreres faste aktiviteter som går over tid og som innbyggere kan bli en del av. Videre vil oversikten over organisasjoner kunne bidra til at organisasjoner med like overordnede mål eller i samme område kan enklere samarbeide og kommunisere.

Trykk her for å finne veiledninger for hvordan man kan administrere organisasjonen og aktivitetene den arrangerer.

Aktivitetene som registreres på nettsiden skal være aktiviteter dere arrangerer over tid!  For enkeltarrangement (for eksempel møter, cuper, konserter, forestillinger osv.) så skal disse ikke registreres som aktiviteter. Vi jobber med en løsning mot facebook for å publisere organisasjonens facebook arrangement direkte til Aktiv i Karmøy. Løsning for at dette skal skje automatisk er under utvikling, men hvis dere ønsker å få deres arrangement publisert på Aktiv i Karmøy, kan dere allerede nå legge “Aktiv i Karmøy” til som co-host (med arrangør) på deres facebook arrangement og det vil bli publisert på aktivikarmoy.no